• progressive programming

  ?.
  (bkz: kestirimci programlama)
  ... anambunelan
 • kestirimci programlama

  1.
  asıl adı "progressive promramming" olan, gelecekte planlanan muhtemel olaylardan kesitleri, önceden film, dizi, bilgisayar oyunu içine serpiştirme işi. (11 eylül, illuminati oyun kartları vs.)
  1 ... anambunelan
 • basel kararları

  1.
  "22 Maddelik Basel Kararları"

  Basel Kararları'na bugünden baktığımızda, alınan kararların nasıl da tamamının hayata geçirildiğini göreceksiniz.

  BASEL KARARLARI (1897)

  http://www.onaltiyildiz.com/images/haber/2477.jpg

  1-Genç nesilleri ahlaksızlığa sürüklemek, ahlaksızlığı yaygınlaştırmak.

  2-Aile hayatını yıkmak.

  3-insanları aşağı sınıflarla tahakküm etmek

  4-Sanatı zayıflatarak edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokmak.

  5-Mukaddesata hürmeti yıkmak, hürmetle anılan kişiler hakkında rezil vakalar uydurmak.

  6-Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmek ve çılgınca sarfiyatı teşvik etmek.

  7- Milletlerin vakitlerini eğlence ve oyunlarla geçirmesini sağlayıp, düşünmelerini engellemek.

  8-Fikirleri zehirlemek, gürültü ve kargaşa çıkarmak, sınıflar arası ayrım çıkarmak.

  9-Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmak.Bunların arasında kin ve nefret saçılmalı.

  10-Mal sahibi ile işçi arasını açmak, grevler ve sabotajlar tertip edilmeli.

  11-Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmak.

  12-Sanayinin ziraati ezmesine imkân verip, köylü sınıfını ortadan kaldırmak.

  13-Saçma nazariyeler ortaya atarak halkı dolambaçlı yollara sevk etmek.

  14-Hayat pahalılığını körüklemek.

  15-Milletler arasında meseleler ihdas ederek, millerler arsında kin ve nefret tohumlarını saçmak.

  16-Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi etmek.

  17-Bütün hükümet şekillerini değiştirmek, sırları ifşa etmek.

  18-Meşru hükümet tarzlarında mutlak istibdada gitmek.

  19-Siyasi iktisadi bunalımlar yaratmak, servetleri mahvetmek.

  20-Mali istikrarı bozmak, krizleri çoğaltmak.

  21-Spekülasyonlara yol açmalı, altını mahdut ellerde toplamalı, muazzam sermayeleri felce uğratmalı.

  22-Hükümetlerin ölümlerini hazırlamalı. insaniyeti elem, ıstırap ve yoksulluk içine atmalı.
  2 ... anambunelan
 • pentagon un internet operasyonları

  ?.
  "internet isyan Raporu"

  (internet Ağı Şemsiyesi)  Bugün sizlere ilginç bir çalışmadan bahsedeceğim. Konu biraz karışık ama meramımı anlatacağımı ümit ediyorum.

  ABD’nin özellikle internet medyasını kullanarak yaptığı bir planı deşifre edeceğim:

  Bu planın ana beyni yani merkezi Pentagon. Plan bu merkezden yürütülmekte ve kontrol edilmektedir. Ancak bu merkezle bağlantılı bazı özel birimlerle de işbirliği yapılmaktadır.

  Bunun için kullanılan ara birimlerden biri Kanada’da bir üniversite.(Başka iki ülke üniversitesi daha var.) Pentagon tüm dünyanın internet ağını izlenmekte. Bu izlemeyi basit bir takip olarak ele almayın.Yani şöyle düşünmeyin; nereye giriliyor nereler tıklanıyor vs.

  Benim burada anlatacağım şey işin “basit izleme kısmı” ile ilgili değil. Bu birim, özellikle sosyal medyayı ve internet kullanıcılarının girdikleri sitelerdeki yorumları takip ediyor.

  Neden özellikle bu iki alan seçilmiş? Bu alanlardan toplanılan bilgiler ortak bir havuzda bir araya getirilerek çeşitli analizler için kullanılıyor.(işte üniversiteler burada devreye giriyor.) Mesela ABD, operasyon yapacağı ülkelerdeki kişilerin ruh halini ölçüyor. Bir anlamda toplumun ruhsal durumu inceleniyor. Yani kişilerin neye tepki verdikleri, neleri beğendikleri, öfkeleri, sevinçleri vs. Bu analizler kullanılarak, o ülke insanının ayaklanma tepkisi ortaya çıkarılıyor. Buna göre de raporlar hazırlanıyor.Burada önemli olan, kişilerin ruh hali ölçülürken, özellikle isyana olan eğilimlerine azami dikkat ediliyor.

  Konunun bazılarına çok saçma geleceğini tahmin edebiliyorum. “Biz ne ile uğraşırken, millet nelerle uğraşıyor,” diyebilirsiniz ama ben de gerçekleri yazdığıma inanıyorum. Bu bilgiyi özellikle iki nedenle paylaşıyorum: Birincisi bu çalışmadan “bizim ilgili birimlerimizi” haberdar etmek, ikincisi ise ABD’nin bu çalışmasından haberdar olduğumuzu ortaya koymak.

  Biraz sonra vereceğim örneklerle konu kafanızda daha da şekillenecek.

  Ortak havuzda toplanan bu bilgilere dayanarak analizler yapılıyor ve buna göre de senaryolar yazılıyor. Analizlerde; toplumların neye tepki verdiği, bu tepkisini ne kadar sürdürdüğü, ne zaman tepki verdiği raporlanıyor. Bu iş için çok ciddi bir ekip çalışıyor ve çalışanlar da konusunun önde gelen uzmanları. içi boş bir toplumsal mühendislik değil bu yapılanlar.

  Toplumların tepkileri ölçülürken olaya bir de ticari açıdan yaklaşıyorlar. Yani bu işin bir kısmını da “ekonomik analiz” olarak ele alıyorlar. Toplumların tüketim eğilimlerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek yeni pazarlar oluşturuyorlar. Yapılan bu analizlerin etki sahası oldukça geniş.

  içinde bulundukları ruh hali tespit edilen ülkelerin tepki alanları ayrı numaralandırılmış. Mesela ekonomik olarak değerlendirilen alanlarla ilgili şöyle bir raporlama yapılıyor: Falan ülkenin batısı şu ürünü tüketir, şuna kızar, şu hoşuna gider vs.

  Şimdi gelelim bu işin Pentagon ayağına. Pentagon bu teknikleri nerede ve nasıl kullandı?

  Pentagon, bu metodu Ortadoğu’da meydana gelen ayaklanmalarda kullanmıştır. Bu metodun diğer bir ayağı olan “internet Ağı Şemsiyesi” aracılığı ile bu ayaklanmalar organize edildi. Arap Baharı bilindiği üzere internet üzerinden organize edilerek halklar yönlendirildi. Arap Baharı ayaklanmalarında kimsenin aklına gelmeyecek psikolojik harp teknikleri kullanıldı. Örneğin, Mısır’daki Tahrir Meydanı, bu iş için seçilmişti. Bu meydana halkı çekebilmek için işte Pentagon bu internet Ağı Şemsiyesi’ni kullanmıştır.

  Nasıl mı? Bu iş için Mısır’ın en etkili gazetelerinden biri olan Al Ahram Gazetesi’nin internet sayfası paravan olarak kullanıldı. Güya Al Ahram Gazetesi Tahrir Meydanı’na toplanma çağrısı yapmıştı. Aslında böyle bir şey yoktu. Yani Al Ahram Gazetesi çağrı falan yapmamıştı. Ama internette o gazetenin sayfası öyle sunuldu. Ancak burada bir detay daha vardı: internete giren tüm Mısırlılar bu çağrıyı gazetenin o sayfasında göremediler. Tahrir Meydanı’nda toplanma çağrısı sadece ilgili alanlardaki internet ağı kullanıcılarına servis edilmişti.

  iş sadece bununla da kalmadı; bunun yanında cihad çağrıları, tüm dünya haberleri farklı bir şekilde sunuldu belirlenmiş olan bu ağı kullananlara. Mesela bu ağı kullananlara; “tüm dünyada islami seferberlik başlatıldı” haberleri yayınlandı. Oysa gerçekte böyle bir haber yoktu. Bu seferberlik haberi sadece internetten Mısır’ın belli bölgelerine gösterildi. Bu haberleri görenler sanıyorlardı ki, tüm dünya aynı haberleri görüp, okuyor. Gerçek elbette böyle değildi. Bu internet ağını kullananları, ajanlar ve özel birimler, ellerindeki bond çantalardan yönlendiriyordu.

  Daha açık bir örnek vermek gerekirse; Diyelim ki bir Mısırlı, bölgesindeki internet ağını kullanarak, uluslar arası bir yayın kuruluşu olan CNN’nin ana sayfasına giriyor. Ancak bu Mısırlının girdiği CNN sayfası, CNN’nin gerçek sayfası değildi. Bu Mısırlının girdiği sayfalar, önceden Pentagon tarafından hazırlanan, sahte sayfalardı. O topluma göre hazırlanmış, toplumu yönlendirmek üzere kurgulanmış sayfalardı.

  (Tahrir Meydan’ı ile ilgili Facebook sayfası üzerinden örgütlenme ve iPhone, Blackberry kullanıcılarının yönlendirilmeleri artık bilinen şeyler olduğu için fazla üzerinde durmadım.)

  Bütün bu çalışmalar için çok önceden müthiş bir ön hazırlık aşaması vardır. Bunun için önceden toplanılan bilgiler analiz edilmiş, isyan edebilme kapasitesi olan toplumun tüm bireyleri internet ağı kullanılarak yönlendirilmişti.


  Pentagon’un bu yeni tekniği bugün Ortadoğu’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortadoğu’da seçilmiş bazı bölgelerde internete girenler kolayca manipüle edilebilmektedir.

  Nasıl mı? Bir örnek vereyim: Diyelim ki, bu sahte internet ağı kullanılarak, meşhur bir sitede şöyle yayın yapılıyor:

  “Türk askerlerini; Suriye’de, Afganistan’da vs. ABD ile birlikte Ebu Garib hapishanesindeki görüntülere benzer görüntüler yayınlayarak gösteriyorlar.” işte Türk askerlerinin de içinde bulunduğu bu yalan olan görüntüleri bu internet ağı kullanıcıları hiç şüphelenmeden izliyor ve gerçek sanıyor. Oysa kullandıkları internet ağı onları yanıltıyor. Bu görüntüleri izleyenler hiçbir şeyden şüphelenmiyor ve yayınlanan görüntüleri herkesin gördüğünü sanarak, gerçek kabul ediyorlar.

  Şimdi bir düşünün bakalım; bu internet Ağı Şemsiyesi kullanılarak tüm dünya nasıl kandırılır? Tüm dünya iletişim araçları, onların tasarladığı, fakat bizim normal günlük girdiğimiz internet ağına toplanıp yönlendirme yapabilirler.

  Bir örnek verelim; interneti açıyorsun, her zaman girdiğin haber sitelerine giriyorsun. Bu haber sitelerinin hepsi “isa’nın gökten indiğini” yazıyor. Başka siteye giriyorsun yine aynı haber… Bu haber ve görüntüleri, komşuların, mahalledeki kişiler, ilçedekiler vs. hepsi görüyor. Bütün bu insanlar aynı tepkiyi veriyor. interneti bırakıp, Tv’yi açıyorsun aynı haberler orada da var. Demek ki, aynı sistemi burada (tv’de) da uyguluyorlar. (Bunun için internette kullanılan görüntüleri, spikerlerin dublörlerini kullanarak, sahte tv programları hazırlıyorlar.)

  işte bu aşamada 36 saatlik kaos planı devreye giriyor. Bu süre, yapılacak şeyler önceden tasarlandığı için yeterli bir süre.

  Mısır’da uygulanan bu taktik 28 saat üzerine kuruluydu. Şehre gelen gazeteler bile planlanmıştı. (Gazetelerin bile sahtesini basmışlardı.)

  işte Pentagon’un yeni çalışma alanı bu. Ancak bizim bu yazımızdan sonra değişiklikler olur mu, bekleyip göreceğiz.

  (Bu konuyla ilgili yurtdışında bir iki kitap çalışması da yapılıyor/yaptırılıyor. Sanırım 3-4 aya kadar piyasaya çıkar. Bu yazımızdan sonra onlar da çıkar mı bilmiyorum.

  Benzer konu için: http://www.onaltiyildiz.c...artikel.php?artikel_id=14
  1 ... anambunelan
 • cemaat

  74.
  kendine sanal düşman yaratarak don kişotçuluk oynayan komik adamlar.

  "ulusalcı, layik kesim, elit, karanlık odaklar, tanzimatçılar, beyaz türkler, ergenekoncular, kemalistler, seçkin tabaka, vesayet, askeri, darbe, ordu, demokrasi, halka tepeden bakanlar, milli irade, " kelimelerinden en az birini kullanan insanların oluşturduğu grub.
  1 -1 ... anambunelan
 • pkk

  1560.
  leş sayısı gün gün değişen örgüt.
  -1 ... anambunelan
 • erotik film sineması

  2.
  içinde popcorn yerine selpak satılır.
  ... anambunelan
 • türkiye nin gerçek etnik yapısı

  3.
  (bkz: cia ye yardım)
  ... anambunelan
 • ülkeleri işgal etmek yerine silah satmak

  2.
  (bkz: savaşma savaştır)
  1 ... anambunelan
 • müslüman ülkelerin devamlı dünyaya rezil olması

  5.
  kafayı kullanılacak değil kesilecek organ olarak görmelerinin sebebi durum. şu ülkede cumhuriyet bile tutmuyorsa ben daha ne diyeyim? velhasıl haklı durumdur. adamlar çok akıllıydı da abd mi karıştırdı? sen hırsızın geleceği ihtimalini bile bile kapıyı açık tutarsan, "kapıyı kapatın" uyarısına uymazsan, şikayet etmeye hakkın yok. olması gereken oluyor ve hala ders almayanlar var. bir müsibet bile bin nasihatten hayırlı değil bunlara... bir müslüman olarak düştüğümüz halden ve çaresizliğimizden utanıyorum.
  3 -1 ... anambunelan
 • alphan manas

  10.
  tek dünya devletini savunan mason: http://www.youtube.com/watch?v=TID2idyrX-s
  -1 ... anambunelan
 • bir ayda gelen amerikalı yetkili sayısı

  3.
  düğmeye basıldığının işareti olan sayı. beyler ben sığınak yapmaya başlıyorum...
  ... anambunelan
 • tecavüzcüsünün başını kesip atan türk kadını

  96.
  kanun benim diyen kadındır.
  ... anambunelan
 • fethullah gülen müslümanlığı

  31.
  ılımlı islam'dır. zalime ılımlı, mazluma ılımsız.
  1 ... anambunelan
 • sabah namazında tamamen dolan cami

  1.
  başbakanın geldiği cami'dir.
  1 ... anambunelan
 • roboski

  9.
  https://fbcdn-sphotos-g-a...255241637_476574324_n.jpg

  bu orospu (orospulara hakaret olmasın) çocuklarının kaçakçılık yaparken geberdiği yer
  14 -12 ... anambunelan
 • innocence of muslims

  22.
  11 eylül ritüelleri'nin islam ve islam ülkelerini hedef aldığını gösteren film.
  ... anambunelan
 • su böreği

  63.
  teorik ve pratik olarak makarna ile eşdeğer börek. bu yüzden 2 yufkanın arasına haşlanmış kelebek makarna koyduğunuzda insanlar onun gerçek su böreği olmadığını anlamazlar.
  2 ... anambunelan
 • y chp

  5.
  https://fbcdn-sphotos-e-a...988588097_475136887_n.jpg
  3 -1 ... anambunelan
 • komünizm

  695.
  müritleri tarafından bilimsel temel üzerine oturtulmaya çalışılan, bütün o ihtişamı ve sözde bilimselliğiyle 23 sene önce 70 yaşına gelmeden vefat eden felsefi üfürük, ateist dini. hala hortlayacağına inananlar olsa da, kapitalizm için çoktan tehdit konumundan çıkmıştır. bizim gibi geri kalmış ülkelerde, bir baltaya sap olamayanlara balta olup, işçi sınıfını katleden terör olaylarında kullanılmaktadır artık. her ekonomik kriz sonrası, o müthiş zeki, kahin marx'ın akrabası rotschild'in yaptığı kurtarma paketleriyle tekrar tekrar çökmektedir bu "bilimsel" felsefe. maalesef ülkemizdeki takipçileri, yediği 80 (+10) darbesinden beri hala ciddiye alındığını, alınacağını, bu fikirlerin kendisinden başkası tarafından umursanacak kadar önemli olduğunu zanneder. bu sahaf devrimcisi hayal tüccarlarının oyları 0.1'i bile geçmez, haklı olarak sanal alemdeki sayısı, gerçek alemdeki sayısıyla ters orantılıdır bunların. kapitalizm interneti icat etmeseydi nasıl tatmin olacaktı bunlar bilinmez. buna rağmen bir teşekkür etmez nankörler. her inandığı teker teker iflas ettiği halde, kendini ve felsefesini en zeki, en doğru, en akıllı olarak saymakta bir beis görmez (keşke kendinden başkası da böyle yapabilse). gülünmekten de öte, acınacak haline bakmadan binlerce yıldır çökmemiş değerlere, başkasının sıçıntı fikirleriyle bok atar, salak muamelesi çeker. oysa kendinin salak durumunda olduğunu, başkalarının da kendisine salaktan öte, zavallı muamelesi yaptığını göremez. felsefeye bilim der ancak, güçlünün zayıfı, akıllının ise salağı yendiği kuralını, belki de marx söylemedi diye akıl edemez. zavallılar yapılan haklı eleştirilere mantıklı ve geçerli cevaplar bulamadığı için, çamur atma, hakaret, kendilerinin ne kadar bilimsel ve zeki olduğu propagandası yöntemlerine başvururlar. devrim ne zaman olacak, kıyamete yetişir mi? kendilerinden fazla bilgisi olan vatandaşı bile cahillikle, bağnazlıkla, sıradanlıkla suçlarlar fakat, kendilerinin gündemi din-siyaset tartışmasından öteye gitmez. tartışma dediğim de lafın gelişi, çamur atma, çemkirme, kincilik. aşağılık kompleksinin yansımaları yani.
  3 -2 ... anambunelan
 • yeni şeyler getiriyorum